Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij icecasino-be.top. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, vragen wij u vriendelijk om geen gebruik te maken van onze website.

Intellectueel eigendom

De inhoud op icecasino-be.top, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, audio, video's, software en andere materialen, zijn eigendom van icecasino-be.top en zijn beschermd onder toepasselijke auteursrecht- en merkenwetten. U mag deze inhoud niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, tentoonstellen, uitvoeren of op enige andere wijze gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze website, kan het nodig zijn dat u een account bij ons registreert. U gaat ermee akkoord om juiste en actuele informatie te verstrekken tijdens het registratieproces. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

  • U stemt ermee in om uw accountgegevens niet te delen met derden.
  • U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw wachtwoord en het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot uw account.
  • U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele ongeautoriseerde toegang tot uw account.

Gebruikerscontent

U kunt mogelijk content plaatsen op onze website, inclusief maar niet beperkt tot opmerkingen, feedback, foto's en andere materialen. Door content op onze website te plaatsen, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om deze content te gebruiken, reproduceren, wijzigen, distribueren en openbaar weer te geven.

  • U mag geen content plaatsen die inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten.
  • We behouden het recht om content te verwijderen die naar ons oordeel in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
  • We hebben geen verplichting om uw geplaatste content vertrouwelijk te houden.

Beperking van aansprakelijkheid

icecasino-be.top biedt de website aan op een 'as is' en 'zoals beschikbaar' basis. We garanderen niet dat onze website altijd beschikbaar, ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website.

  • U gebruikt onze website op eigen risico.
  • We zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud van derden die op onze website wordt geplaatst.
  • We behouden het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de website of deze te beëindigen.